Par mums
Guna Gabrāne
Tālmācības vidusskolas "INTELEKTS" direktore
Jana Pavlova
Tālmācības vidusskolas "INTELEKTS" direktores vietniece
Annija Liniņa
Tālmācības vidusskolas "INTELEKTS" direktores vietniece
 • Misija
  Radīt un uzturēt efektīvu mācību vidi, lai nodrošinātu izglītojamiem jebkurā laikā un vietā neierobežotu piekļuvi kvalitatīvai izglītībai.
 • Vīzija
  Izglītojamais ir atbildīgs un patstāvīgs, motivēts un mērķtiecīgs, ar cieņu pret valsti, kultūru un valodu.
 • Vērtības
  Attīstība - labākā, mūsdienīgākā un kvalitatīvākā tālmācības skola, kurā izglītojamiem svarīga pašizaugsme un attīstība;

  Mērķtiecība - mācīties un nebaidīties kļūdīties;

  Tolerace - iecietība un cieņa vienam pret otru un sadarbības starp skolēniem, skolotājiem un vecākiem.
Skolotāji
16 no mūsu skolotājiem ir ieguvuši maģistra grādu, savukārt 4 no skolotājiem – bakalaura grādu.
 • DAINA BRŪDERE-LIEKNA
  • Vizuālā māksla
  • Kultūra un māksla
  • Kultūras pamati
  • Dizains un tehnoloģijas
  ANNA GALIŅA
  • Matemātika
  ELĪZA KABAKOVA
  • Ģeogrāfija
  • Bioloģija
  • Dabaszinības
  IDA ZELČA
  • Latvijas un pasaules vēsture
  • Sociālās zinības
  SIGNE KOTOVA
  • Latviešu valoda
  • Literatūra
  LEONIDS KRĒMERS
  • Datorika
  LIENE GRUNTMANE
  • Matemātika
  ALEKSANDRA LAUDIŅA
  • Latviešu valoda
  • Literatūra
  VERONIKA GEDOLA
  • Angļu valoda
  PĒTERIS PLAKANS
  • Vēsture
  • Sociālās zinības un vēsture
  VITA POIŠA
  • Mūzika
  VALDIS PRIEDOLS
  • Fizika
  • Dabaszinības
  RITMA OŠENIECE
  • Latviešu valoda un literatūra
  • Teātra māksla
  LĪGA RAUDA
  • Vācu valoda
  INA SPROĢE
  • Dizains un tehnoloģijas
  JEĻIZAVETA ŠLIKOVA
  • Ķīmija
  ANDRA ŠLISERE
  • Sports un veselība
  SVETLANA VESELOVA
  • Krievu valoda
  • Mazākumtautību valoda (krievu) un literatūra
Rīga, Valērijas Seiles iela 4, 208.kab.
Soc. tīkli
Adrese
Noteikumi
Partneri
Kontakti
Made on
Tilda